Inschrijvings, betalings en annuleringsvoorwaarden

Inschrijving

Inschrijven voor een workshop kan via de website www.katesfashionart.com. Dus niet telefonisch of via de mail.

Betaling

  • Op het moment dat u heeft betaald is uw inschrijving een feit. U ontvangt u een aankoopbevestiging via de mail.

Toelichting bij de annuleringsvoorwaarden

Voor de workshops geldt een maximaal aantal deelnemers. Als het maximaal aantal deelnemers voor een bepaalde cursus wordt bereikt, wordt de inschrijving gesloten en kunnen mensen zich dus niet meer voor deze dag inschrijven. Annuleert u binnen 14 dagen voordat de cursus plaatsvindt, dan is de kans dat iemand zich op deze korte termijn nog inschrijft, klein. Annuleert u binnen 7 dagen voordat de cursus plaatsvindt, dan is de kans dat iemand anders in uw plaats kan, zelfs heel klein.  Met als gevolg dat de kans groot is dat KatesFashionArt verlies opdoet. De annuleringsvoorwaarden zijn dus opgesteld om KatesFashionArt tegen dergelijk financieel verlies te beschermen.

Annuleren door deelnemer

  • Annuleert u meer dan 14 dagen voor de start van de workshop, dan krijgt u het gehele bedrag teruggestort.
  • Annuleert u vanaf 14 dagen voor de aanvang van de workshop, dan bent u 50% van het gehele bedrag verschuldigd. De andere 50% van het bedrag, krijgt u teruggestort.
  • Annuleert u vanaf 7 dagen voor aanvang voor de workshop, dan bent u het gehele bedrag verschuldigd.
  • Wel kan iemand anders deelnemen als plaatsvervanger, mits deze persoon bijtijds aangemeld is (uiterlijk op de werkdag voor aanvang) en voldoet aan de vereisten en voorwaarden die gelden voor de betreffende workshop.
  • Het verplaatsen van de inschrijving naar een andere datum is alleen mogelijk indien er op die andere datum nog plek over is, hetgeen pas een aantal dagen voor aanvang van de andere datum toegezegd kan worden.
  • Let op: U kunt alleen schriftelijk annuleren – niet telefonisch! Stuur een e-mail naar info@katesfashionart.com. Als annuleringsdatum en -tijd geldt de ontvangstdatum, dan wel het begin van de eerstvolgende werkdag, wanneer een e-mail buiten werktijd binnenkomt. Ik bevestig altijd de annulering door een mail terug te sturen. Deze bevestiging geldt dan ook als de officiële bevestiging van de annulering.

 

Annuleren door KatesFashionArt

Bij onverhoopte annulering van de cursus door KatesFashionArt wegens onvoldoende deelnemers, overmacht of andere redenen, worden betalingen per omgaande en volledig teruggestort, tenzij de deelnemer voor een andere datum kiest.