PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring is van kracht met ingang van donderdag 3 november 2022. Jouw privacy is belangrijk voor Kates Fashion Art, we leggen je daarom graag uit welke gegevens we van je verzamelen en wat we daarmee doen.

In deze Verklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor de websites van Kates Fashion Art, variërend van het soort informatie dat we over de gebruikers van onze websites verzamelen en bijhouden tot de manier waarop die informatie gebruikt, uitgewisseld of anderszins offline verwerkt wordt. Ook wordt hier beschreven op welke manier er cookies worden gebruikt.

We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd aanvullen met extra informatie ten aanzien van een bepaald contact dat we met je hebben.

Het verzamelen van persoonsgegevens
Je kunt er op verschillende manieren en op verschillende momenten voor kiezen om je persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Zo kun je bijvoorbeeld je naam en contactgegevens verstrekken als je met ons wilt communiceren, als je een product bestelt, als er een bestelling moet worden verwerkt, als je je inschrijft voor een service of nieuwsbrief. Wil je iets van ons kopen, dan verstrek je wellicht ook je creditcard- of bankgegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot je gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken. Als je een van onze websites bezoekt, kunnen we bijvoorbeeld bepaalde informatie vastleggen die ons door jouw browser wordt toegezonden. Je IP-adres bijvoorbeeld, of het type browser dat je gebruikt en de taal daarvan, de tijd van je bezoek en de adressen van websites die naar ons doorverwijzen. Bovendien kunnen we dan informatie verzamelen over de pagina’s die je binnen onze sites bekijkt en over andere handelingen die je uitvoert terwijl je onze websites bezoekt.

We kunnen daarnaast ook gebruikmaken van technieken om vast te stellen of je een e-mail hebt geopend en of je op een bepaalde link in een e-mail hebt geklikt. Door op deze manier informatie vast te leggen, kunnen we cijfers verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid van onze websites en onze marketingactie. Die kunnen we vervolgens persoonlijker maken en we kunnen ons contact met jou afstemmen op jouw persoon. Meer informatie over de technieken die we gebruiken, vind je hieronder.

De informatie die we verzamelen, rechtstreeks of indirect, kan worden samengevoegd om ons te helpen de algehele nauwkeurigheid en volledigheid ervan te verbeteren en onze contacten met onze klanten beter af te stemmen.

Gebruik van persoonsgegevens
In de volgende alinea’s wordt meer gedetailleerd beschreven op welke manier we je persoonsgegevens kunnen gebruiken.

Afhandeling van transactieaanvragen
Als je iets bij Kates Fashion Art aanvraagt, bijvoorbeeld een product of service of een vraag via het contactformulier indient dan gebruiken we de informatie die je verstrekt voor het afhandelen van je aanvraag. Om dit mogelijk te maken, kan het zijn dat we gegevens uitwisselen met anderen die betrokken zijn bij de afhandeling, bijvoorbeeld een transport- en postbedrijven. In verband met een transactie kunnen we ook contact met je opnemen in het kader van klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek.

Personaliseren van onze websites
De informatie die we over je verzamelen, kunnen we gebruiken om je op een persoonlijke manier met onze websites te laten werken. Zo kunnen we je bijvoorbeeld content aanbieden waar je belangstelling voor hebt en kunnen we het navigeren op onze sites voor eenvoudiger maken voor onze klanten.

Het bieden van ondersteuning
We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken ter ondersteuning van de producten en diensten die je van ons hebt afgenomen. Zo kunnen we je bijvoorbeeld meer informatie sturen over het gebruik of de functie van je aankoop.

Marketing
Net als de informatie die we indirect over je hebben verzameld, kan de door jou aan Kates Fashion Art verstrekte informatie door ons gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Voordat we dat doen, geven we je de kans om aan te geven dat jouw gegevens niet op deze manier mag worden gebruikt. Je kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat je geen marketingmateriaal meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies die zijn opgenomen in elke e-mail die je van ons ontvangt, geef het aan wanneer we je bellen, of neem rechtstreeks contact met ons op.

Bescherming van rechten en eigendommen van Kates Fashion Art en anderen
Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van Kates Fashion Art of onze deelnemers in het geding zijn, kunnen wij jouw informatie ook gebruiken of beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen. Bovendien behouden we ons het recht voor je persoonsgegevens te onthullen wanneer dit bij wet van ons wordt verlangd en wanneer wij van mening zijn dat onthulling noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of die van anderen, of om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure inzake onze websites.

Uitwisseling van persoonsgegevens en overdracht naar het buitenland
Kates Fashion Art is op dit moment allen actief in Nederland. Het kan echter voorkomen dat gegevens die we over jou verzamelen worden opgeslagen in databases en op servers die niet in Nederland zijn gevestigd, maar bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Wij kiezen er bewust voor om die gegevens onder geen beding met derden te delen, tenzij daar wettelijke grond toe is. Ons privacybeleid is gericht op de best mogelijke bescherming van jouw persoonsgegevens, waar ook ter wereld. Dit betekent dat ook in landen waar je informatie minder goed wordt beschermd door de wet, Kates Fashion Art jouw informatie desondanks op de hier beschreven manier zal behandelen.

Social Media
Facebook: Het social media-platform Facebook verzamelt gegevens over het gebruik van het platform, maar bewaart ook de persoonsgegevens van haar gebruiker. Onderdeel van deze gegevens zijn bijvoorbeeld naam, leeftijd, woonplaats, opleiding, werkgever, etc. Facebook slaat de verzamelde gegevens op in Amerika.

Instagram: Een dochteronderneming van Facebook. Instagram verzamelt gegevens over haar gebruikers en diens gebruik van de applicatie. Daarnaast verzamelt het platform persoonsgegevens zoals naam, geslacht, leeftijd en woonplaats. Instagram slaat haar gegevens op in Amerika.

YouTube: Het videoplatform YouTube wordt gebruikt om video’s te uploaden. YouTube verzamelt gegevens over het gebruik van het platform en haar gebruikers. Van gebruikers met een profiel bewaart YouTube bijvoorbeeld de naam, woonplaats, zoek- en kijkgeschiedenis. YouTube bewaart deze gegevens in Amerika.


Linkedin: Het professionele platform LinkedIn verzamelt gegevens over haar gebruikers en hun gebruik van het platform. Denk hierbij aan naam, woonplaats, vaardigheden, werk- en opleidingsverleden en huidige werkgever. LinkedIn slaat deze gegevens op in Amerika.

MailChimp: Is verantwoordelijk voor de verzending van onze wekelijkse nieuwsbrief. Hiervoor verzamelt MailChimp gegevens over lezers en ontvangers van de nieuwsbrief en hun klik- en surfgedrag. Verder verzamelt MailChimp persoonsgegevens zoals naam, geslacht, geboortedatum en e-mailadres. MailChimp wordt gehost in Europa en Amerika.

Mandrill: Mandrill is een dochteronderneming van MailChimp, maar verstuurt geen persoonsgegevens naar diens servers. Mandrill wordt gehost in Europa en Amerika.

Later: Later wordt gebruikt voor het publiceren van berichten op social media-platformen Instagram, Facebook en Pinterest. Behalve informatie over deze ‘posts’ verzamelt Later ook informatie over de volgers van onze platformen. Later verzamelt bijvoorbeeld de gebruikersnaam en activiteit van onze volgers. Gegevens die Later verzamelt, worden opgeslagen in Amerika.

Website/-shop
Shoppify
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, uw gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.

Zoho mail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Zoho mail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Zoho heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

Shopify Payments
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Shopify Payments. Shopify Payments verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Shopify Payments heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Shopify Payments behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Shopify Payments deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jouw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Shopify Payments dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Shopify Payments bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen Verzenden en logistiek
Jouw bestelling wordt bezorgd me DHL of PostNL. Voor de levering is het noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL en PostNL delen. DHL en PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Tracking
Google Analytics: Google Analytics verzamelt geanonimiseerde gegevens over de bezoekers van onze websites en hun zoek- of klikgedrag. De services van Google worden gehost in Europa en Amerika.

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie
Kates Fashion Art neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@katesfashionart.com

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Cookies, webbeacons en andere technieken
Zoals boven vermeld, leggen we informatie over je bezoek aan onze websites vast om ons te helpen cijfers te verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid van onze websites, om jouw ervaring persoonlijker te maken en om onze contacten met je af te stemmen op jouw persoon. Dit doen we met behulp van diverse technieken, waaronder scripts, tags, Local Shared Objects (Flash cookies) en een techniek genaamd “cookies”. Een cookie is informatie die door een website naar je browser wordt gestuurd en vervolgens op je computer wordt opgeslagen. Het fungeert als een label waarmee je computer geïdentificeerd kan worden. Cookies worden vaak alleen gebruikt voor het meten van de gebruiksgraad van websites (zoals het aantal bezoekers en de duur van het bezoek) en de doeltreffendheid ervan (zoals de onderwerpen waarvoor de bezoekers de meeste belangstelling hebben), en ook voor het vereenvoudigen van de werking van websites. We gebruiken ook cookies om het gebruik van de website toe te spitsen op een specifieke bezoeker, dat doen we door de gegevens te koppelen aan een profiel en aan je gebruikersvoorkeuren. We versleutelen de informatie die we verzamelen over je bezoek en plaatsen nooit persoonsgegevens in de cookie zelf.

Cookies worden gewoonlijk onderverdeeld in “sessiecookies” en “permanente cookies”. Sessiecookies helpen bij een efficiënte navigatie door de website en houden je progressie van pagina naar pagina bij, zodat je niet wordt gevraagd om informatie in te voeren die je tijdens hetzelfde bezoek al eerder hebt ingevoerd. Sessiecookies worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen en worden gewist zodra de webbrowser wordt gesloten. Permanente cookies daarentegen worden gebruikt voor het opslaan van gebruikersvoorkeuren gedurende het huidige bezoek en volgende bezoeken aan onze websites. Ze worden weggeschreven op de harde schijf van het apparaat in kwestie en zijn nog steeds geldig als je de browser opnieuw start.

Het is mogelijk om je privacyvoorkeuren inzake het gebruik van de meeste cookies en vergelijkbare technieken kenbaar te maken via je webbrowser. Zoek onder het kopje “Tools” of “Extra” (of een vergelijkbaar kopje) in jouw specifieke browser naar informatie over de besturing van cookies. In de meeste gevallen kun je de browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie binnenkomt. Je krijgt dan de mogelijkheid om die cookie al dan niet te accepteren. Je kunt je browser ook zo instellen dat alle cookies worden uitgeschakeld. Omdat je bij gebruik van cookies kunt profiteren van bepaalde functies op onze websites, adviseren we je het gebruik van cookies ingeschakeld te laten. Als je cookies blokkeert, uitschakelt of op een andere manier niet accepteert, worden bepaalde webpagina’s niet goed afgebeeld en kun je bijvoorbeeld geen artikelen in je winkelwagentje plaatsen en kun je niet afrekenen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Advertenties op internet
We plaatsen geen advertenties van derden op onze websites, maar we adverteren wel op websites van anderen. Maak jezelf daarom vertrouwd met het privacybeleid van die website-exploitanten en netwerkadverteerders om te weten te komen welke gewoontes zij hanteren wat betreft advertenties, zoals het soort informatie dat zij mogelijkerwijs verzamelen omtrent jouw internetgebruik. Mocht een van onze advertenties niet voor jou bedoeld zijn, of wil je onze advertenties liever niet meer zien, laat ons dat dan weten door (bijvoorbeeld op Facebook of Instagram) aan te geven dat je deze advertentie niet meer wilt zien. Gegevens die we over je verzamelen door onze advertenties delen wij nooit met derden.

Links naar niet-Kates Fashion Art websites en naar applicaties van derden
Om het mogelijk te maken interactief te werken met andere websites waarop je wellicht een account hebt (zoals Facebook en andere social-mediasites) of om deel te nemen aan community’s op dergelijke sites, kunnen we links afbeelden of applicaties van derden gebruiken zodat je je vanaf onze websites kunt aanmelden, content kunt plaatsen of deel kunt nemen aan een community.

Het is ook mogelijk dat we algemene links naar niet-Kates Fashion Art websites aanbieden.
Op je gebruik van deze links en applicaties is het privacybeleid van de desbetreffende derden van toepassing, en alvorens de links of applicaties te gebruiken, dien je je op de hoogte te stellen van het privacybeleid in kwestie.

Kates Fashion Art is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de inhoud van dergelijke andere websites.

Bericht van wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Vragen over privacy en toegang tot je gegevens
Als je een vraag hebt over deze Privacyverklaring of over de behandeling van je gegevens, kun je contact met ons opnemen via ons contactformulier. Natuurlijk kun je ook per post contact met ons opnemen:

Kates Fashion Art
Jansen-Akker 39
2994 AH Barendrecht
Nederland
https://www.katesfashionart.com
Tel:06-15579356

Als je geen marketingmails van Kates Fashion Art meer wilt ontvangen gebruik je de uitschrijvingsinstructies (“unsubscribe”) die in elke marketingmail zijn opgenomen.